Покана

By | 30.06.2017

Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм „Алеко Константинов „ гр.Банско – бенефициенто по проект „ЗАЕДНО НАПРЕД„ BG05M2OP001-3.002 – 0072, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“, ще проведе заключителна конференция на 07.07.2017 г. в кабинета по български език и литература от 11.00 часа.
Ще се отчете работата по проекта по клубове с представяне на постигнатите положителни резултати по проекта.
Каним всички желаещи да посетят заключителната конференция
За нас ще бъде привилегия да присъствате на това събитие.

От ръководството на проекта